wESpół – wspieramy Ekonomię Społeczną

Cel projektu

Wsparcie rozwoju Podmiotów Eknomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych dzięki realizowaniu przez nie projektów w społecznościach lokalnych.

Odbiorcy projektu

Podmioty Ekonomii Społecznej, od 2023 w szczególności wspierające migrantki i migrantów z Ukrainy

Opis projektu

W ramach Programu wESpół przekazujemy środki na realizację projektów w małych społecznościach lokalnych, które jednocześnie przyczyniają się do wzmacniani Podmiotów Ekonomii Społecznej je realizujących. Program rozpoczął się na Mazowszu w 2020 roku, w odpowiedzi na epidemię COVID-19. Od 2023 roku szczególną uwagę poświęcamy wsparciu w ramach projektu osób migranckich z Ukrainy, które szukają swojego miejsca w społecznościach lokalnych po wybuchu wojny w Ukrainie. Darczyńcą Programu wESpół jest firma UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o. Projekt jest realizowany także w województwach Dolnośląskim i Małopolskim.

Działania realizowane w ramach projektu:

Realizacja przez PES i PS projektów społecznościach lokalnych na Mazowszu.

Miejsce realizacji:

województwo Mazowieckie

Okres realizacji:

2020 – 2024

Realizator:

UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o., Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Iwaniak
agnieszka@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.