wESpół – wspieramy Ekonomię Społeczną

Cel projektu

Wsparcie rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych dzięki realizowaniu przez nie projektów w społecznościach lokalnych.

Odbiorcy projektu

Podmioty Ekonomii Społecznej, od 2023 w szczególności wspierające migrantki i migrantów z Ukrainy

Opis projektu

W ramach Programu wESpół przekazujemy środki na realizację projektów w małych społecznościach lokalnych, które jednocześnie przyczyniają się do wzmacniania Podmiotów Ekonomii Społecznej je realizujących. Program rozpoczął się na Mazowszu w 2020 roku, w odpowiedzi na epidemię COVID-19. Od 2023 roku szczególną uwagę poświęcamy wsparciu w ramach projektu osób migranckich z Ukrainy, które szukają swojego miejsca w społecznościach lokalnych po wybuchu wojny w Ukrainie. Darczyńcą Programu wESpół jest firma UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o a Partnerem Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Projekt jest realizowany także w województwach Dolnośląskim i Małopolskim.


WYNIKI Naboru wESpół 2024 na Mazowszu!

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, było ich w tym roku aż 2 razy więcej, niż dostępnych grantów! Zobaczcie poniżej, jakie podmioty będą w 2024 realizowały projekty w ramach wESpół na Mazowszu.

W ramach typu 1 (9.500 zł) komisja wybrała do realizacji projekty następujących PES:

 • Stowarzyszenie Kids Fitness Klub z Żyrardowa
 • Fundacja Strefa Innowacji z Warszawy
 • Stowarzyszenie Bliżej Natury Bliżej Siebie z Żyrardowa
 • Stowarzyszenie Bezbłędna Gmina Błędów z Błędowa
 • Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z Sochaczewa
 • Stowarzyszenie Fabryka Wspomnień z Grójca.

W ramach projektu typu 2 (15.000 zł, z udziałem osób migranckich z Ukrainy):

 • Stowarzyszenie Qźnia z Kobyłki
 • Stowarzyszenie Otwarte Serce z Marek
 • Stowarzyszenie Grofan z Grójca

Zapraszamy do udziału w projektach – informacje o działaniach będą się pojawiały na bieżąco w mediach społecznościowych Realizatorów, programu wESpół oraz Stowarzyszenia BORIS.


W tym roku po raz kolejny firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. przeznaczyła środki finansowe na projekty realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, wspierające społeczności lokalne, w tym migrantów z Ukrainy.

Nabór wniosków: do 9 maja 2024 do godz. 12:00 na adres e-mail: wespol@boris.org.pl

Uwaga! Jeden podmiot ekonomii społecznej może złożyć jeden wniosek na sfinansowanie przedsięwzięcia o wartości 9 500 zł (typ 1 projektu, planowane jest wsparcie 6 inicjatyw) lub 15 000 zł (typ 2 projektu, planowane jest wsparcie 3 inicjatyw). Projekt można zrealizować w ramach nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Wsparcie finansowe powinno przyczyniać się do osiągnięcia łącznie następujących rezultatów:

 • zwiększenie wpływu organizacji biorących udział w programie na społeczności lokalne
 • udział projektu w realizacji w społeczności min. 1 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Developement Goals):
 • włączenie podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz klimatu poprzez wdrożenie w podmiocie rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu na zmiany klimatyczne i/lub działania edukacyjne w tym obszarze w środowisku lokalnym
 • wsparcie społeczności lokalnych, w tym migrantów z Ukrainy, którzy dołączyli do społeczności w wyniku wojny w Ukrainie – w przypadku projektów typu 2

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmioty ekonomii społecznej spełniające łącznie 2 kryteria:

Są zarejestrowane i działają na terenie powiatów: grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, grójeckiego, legionowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, oraz m.st Warszawy.

Prowadzą nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu lub zapisem w statucie/akcie założycielskim), a działania, na które wnioskują o przyznanie wsparcia, mieszczą się w zakresie ich działalności pożytku publicznego.

Spotkania informacyjne:

Zapraszamy na spotkania informacyjne on-line 26 i 29 kwietnia oraz 6 maja o godzinie 15.00.

Aby otrzymać link do spotkania, wyślij mail z tytułem „Spotkanie informacyjne wESpół w dniu…” na adres wespol@boris.org.pl.

Ważne terminy:

 • nabór wniosków: do 9 maja 2024 do godz. 12:00, za pomocą wypełnionego formularza zgłoszeniowego wysłanego na adres wespol@boris.org.pl
 • realizacja przedsięwzięcia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2024
 • do 10 października 2024 r. przekazanie przez podmiot ekonomii społecznej sprawozdania merytorycznego z realizacji przedsięwzięcia

Szczegółowe zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego znajdują się w Regulaminie udziału w programie “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” 2024.

Informacji udzielają: Agnieszka Iwaniak (agnieszka@boris.org.pl) i Stanisława Retmaniak (stanislawa.retmaniak@boris.org.pl).

Dokumenty:

Organizacje, które chciałyby przystąpić do programu, powinny zapoznać się z poniższą dokumentacją:

Działania realizowane w ramach projektu:

Realizacja przez PES i PS projektów społecznościach lokalnych na Mazowszu.

Miejsce realizacji:

województwo Mazowieckie

Okres realizacji:

2020 – 2024

Realizator:

UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o., Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Iwaniak
agnieszka@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.