Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy. W ramach projektu planujemy wesprzeć: #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie Więcej informacji oraz aktualności znajdziesz na stronie lowes.boris.org.pl

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion żyrardowski

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy. W ramach projektu planujemy wesprzeć: #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie Więcej informacji oraz aktualności znajdziesz na stronie lowes.boris.org.pl

Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy. W ramach projektu planujemy wesprzeć: #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie Więcej informacji oraz aktualności znajdziesz na stronie lowes.boris.org.pl

Kontynuujemy działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej!

Saving money. Economy - finance.

Od stycznia 2024 Stowarzyszenie BORIS realizuje 3 nowe projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027: Zapraszamy – pomożemy Wam stać się przedsiębiorstwem społecznym, rozwijać działalność ekonomiczną i zatrudniać osoby z grup zagrożonych wykluczeniem. Mamy do zaoferowania wsparcie animacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także bezzwrotne dofinansowanie na utworzenie […]