Peace, power, poetry. Women’s perspective on society divisions

Saving money. Economy - finance.

W ramach projektu edukatorki z 5 krajów wymeniały się doświadczeniami i wypracowywały narzędzia przydatne we wspieraniu i edukacji kobiet. Pracowałyśmy metodami nieformalnymi, wspierającymi wyrażanie siebie i poczucie własnej skuteczności, ale także zrozumienie międzykulturowe, zdobywanie wiedzy, praktykowanie wzajemnego szacunku, tolerancji i konstruktywnego myślenia. Dyskutowałyśmy nad kobiecą perspektywą w obszarze współczesnych wyzwań i podziałów w Europie. W […]

Aktywne kobiety zmieniają lokalne Mazowsze

Poznajcie lokalne liderki, zainspirujcie się i bądźcie aktywne! Zapraszamy aktywne kobiety z małych mazowieckich miejscowości do rozwoju i wspólnego działania. Dzięki udziałowi w szkoleniach kobiety z lokalnych społeczności zwiększą swoją skuteczność w działalności społecznej, włączą się w procesy tworzenia lokalnych polityk publicznych, np. konsultacje społeczne, zbudują poczucie swojej sprawczości i wpływu na zmiany na poziomie […]

Projekt SPLOT Wartości – Splot Values

Interior designer working on a project

Organizacje objęte programem będą miały dostęp do: Projekt SPLOT Wartości został utworzony przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, a wszyscy partnerzy są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT: Dzięki szerokiemu konsorcjum realizatorów projekt dociera do wszystkich województw w Polsce, a szczególnie objęte wsparciem będą te organizacje pozarządowe, które chcą wzmocnić swoją obecność w debacie publicznej i rozwijać kompetencje orzecznicze. Wszystkie aktualne informacje, w tym o […]