Stabilne NGO – opracowanie narzędzia online do samodzielnego zaplanowania dział. ekonomicznej w NGO

contemporary website developer man typing and writing code for program website

W ramach projektu powstało Narzędzie w formie on-line na stronie internetowej, na które składa się: Formularz Diagnostyczny, Formularz Biznesmocel Canvas, Baza Wiedzy. Dzięki Narzędziu organizacje mogą przeprowadzić samodiagnozę i dowiedzieć się, w jakich obszarach powinny wzmocnić się planując działalność ekonomiczną. Mogą także skorzystać z bazy wiedzy, w tym materiałów audiowideo, dotyczącej rozpoczynania i prowadzenia działalnośc […]

wESpół – wspieramy Ekonomię Społeczną

Tailoring business

W ramach Programu wESpół przekazujemy środki na realizację projektów w małych społecznościach lokalnych, które jednocześnie przyczyniają się do wzmacniani Podmiotów Ekonomii Społecznej je realizujących. Program rozpoczął się na Mazowszu w 2020 roku, w odpowiedzi na epidemię COVID-19. Od 2023 roku szczególną uwagę poświęcamy wsparciu w ramach projektu osób migranckich z Ukrainy, które szukają swojego miejsca […]

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt jest realizowany przez partnerskie organizacje, które wspierają rozwój III sektora w Warszawie zapewniając bieżące, bezpłatne wsparcie eksperckie. Przekazujemywiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem środków na działania z różnych źródeł, w tymprzygotowywanie i rozliczanie ofert realizacji zadań publicznych, a także kwestie związane bieżącymfunkcjonowaniem organizacji w zmieniającym się otoczeniu prawnym i instytucjonalnym (wsparcieprawne, księgowe, związane z […]

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1

W ramach projektu proponujemy m.in.: szkolenia i doradztwo specjalistyczne, w tym obszarze cyfryzacji i ekologii, szkolenia i doradztwo dla JST (szczególnie z zakresu usług społecznych i deinstytucjonalizacji), orgnizację wizyt studyjnych, wsparcie animacyjne mające na celu rozwój ekonomii społecznej.

Warszawski OWES

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, budujemy środowiska lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.

Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, budujemy środowiska lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie żyrardowskim

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, budujemy środowiska lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.